DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

Ürdün-Salt, Türk Şehitliği: Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” Sözü

Özlü Sözler / Simgeler

Dünyada Atatürk: Ülkelerde Bulunan Atatürk Adı Verilmiş/Yazılmış Yer ve Mekânlar, Ürdün-Salt, Türk Şehitliği: Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” Sözü