DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

Romanya-Köstence, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği, Atatürk Büstü: Atatürk’ün “Ne Mutlu Türküm Diyene” Sözü

Romanya'da Atatürk

Dünyada Atatürk: Ülkelerde Bulunan Atatürk Adı Verilmiş/Yazılmış Yer ve Mekânlar, Romanya-Köstence, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği, Atatürk Büstü: Atatürk’ün “Ne Mutlu Türküm Diyene” Sözü