DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

Romanya-Köstence, Mecidiye: Atatürk Büstü Atatürk’ün “Vatan Sevgisi Ona Hizmetle Ölçülür” Sözü

Özlü Sözler / Simgeler

Dünyada Atatürk: Ülkelerde Bulunan Atatürk Adı Verilmiş/Yazılmış Yer ve Mekânlar, Romanya-Köstence, Mecidiye: Atatürk Büstü Atatürk’ün “Vatan Sevgisi Ona Hizmetle Ölçülür” Sözü