DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

Ürdün-Salt, Türk Şehitliği Müzesi: Atatürk’ün “Hariciyede dürüst ve açık olan siyasetimiz bilhassa, sulh fikrine müstenittir(dayalıdır).” Sözü (Türkçe ve İngilizce)

Özlü Sözler / Simgeler

Dünyada Atatürk: Ülkelerde Bulunan Atatürk Adı Verilmiş/Yazılmış Yer ve Mekânlar, Ürdün-Salt, Türk Şehitliği Müzesi: Atatürk’ün “Hariciyede dürüst ve açık olan siyasetimiz bilhassa, sulh fikrine müstenittir(dayalıdır).” Sözü (Türkçe ve İngilizce)