DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti (Azerbaycan)-Nahçıvan, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi Köşesi