DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

KKTC-Girne, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Atatürk Büstü

KKTC Girne'de Atatürk

Dünyada Atatürk: Ülkelerde Bulunan Atatürk Adı Verilmiş/Yazılmış Yer ve Mekânlar, KKTC-Girne 19 Mayıs  Türk Maarif Koleji  Atatürk Büstü