DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

DÜNYA BASININDA ATATÜRK: İngiltere, The Illustrated London News

Dünya Basınında Atatürk

 Dünyada Atatürk: Dünya Basınında Atatürk; İngiltere, The Illustrated London News, 23.04.1921“Eskişehir’in Muzafferi: Milliyetçi Mustafa Kemal Paşa”