DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

Avustralya-Bayside-Hampton, Hampton Gelibolu Anıtı Bahçesi: Atatürk’ün Gelibolu’da Yaşamını Yitirenlerin Annelerine Hitabı

Avustralya'da Atatürk

Dünyada Atatürk: Ülkelerde Bulunan Atatürk Adı Verilmiş/Yazılmış Yer ve Mekânlar, Avustralya-Bayside-Hampton, Hampton Gelibolu Anıtı Bahçesi: Atatürk’ün Gelibolu’da Yaşamını Yitirenlerin Annelerine Hitabı