DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

Atatürk ve Rus Harbiye Komiseri Mareşal Voroşilov

Atatürk'ün, Dünyadan İsimlerle Birlikte Fotoğrafları

 Dünyada Atatürk: Atatürk’ün, Dünyadan İsimlerle Birlikteki Fotoğrafları; Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in 10. Yıl Törenlerinde, Rus Heyeti Başkanı Harbiye Komiseri Mareşal Voroşilov ile birlikte. (Ankara, 29 Ekim 1933)