DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

Arnavutluk-Elbasan, Gençlik Parkı: Atatürk Büstü

Arnavutluk'ta Atatürk

Dünyada Atatürk: Ülkelerde Bulunan Atatürk’le İlgili Anıtlar, Atatürk’ün Heykel ve Büstleri, Arnavutluk-Elbasan, Gençlik Parkı: Atatürk Büstü