DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

Dominik Cumhuriyeti-Santo Domingo Mustafa Kemal Atatürk Caddesi

Dominik Cumhuriyeti'nde Atatürk

Dünyada Atatürk: Ülkelerde Bulunan Atatürk Adı Verilmiş/Yazılmış Yer ve Mekânlar, Dominik Cumhuriyeti-Santo Domingo Mustafa Kemal Atatürk Caddesi