DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

Romanya-Köstence, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği: Atatürk Büstü

Romanya'da Atatürk

Dünyada Atatürk: Ülkelerde Bulunan Atatürk’le İlgili Anıtlar, Atatürk’ün Heykel ve Büstleri, Romanya-Köstence, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği: Atatürk Büstü