DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

Kuzey Makedonya-Centar Zhupa (Merkez Jupa): Ata Belediye Ortaokulu

Kuzey Makedonya'da Atatürk

Dünyada Atatürk: Ülkelerde Bulunan Atatürk’le İlgili Anıtlar, Atatürk’ün Heykel ve Büstleri, Kuzey Makedonya-Centar Zhupa (Merkez Jupa): Ata Belediye Ortaokulu