DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

KKTC-Gazimağusa, Gazimağusa Türk Maarif Koleji Atatürk Büstü

KKTC Gazimağusa'da Atatürk

Dünyada Atatürk: Ülkelerde Bulunan Atatürk Adı Verilmiş/Yazılmış Yer ve Mekânlar, KKTC-Gazimağusa, Gazimağusa Türk Maarif Koleji Atatürk Büstü