DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

İsrail-Beerşeba, Atatürk Meydanı, Atatürk Büstü: Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” Sözü (Türkçe, İngilizce ve İtalyanca)

Özlü Sözler / Simgeler

Dünyada Atatürk: Ülkelerde Bulunan Atatürk Adı Verilmiş/Yazılmış Yer ve Mekânlar, İsrail-Beerşebaa, Atatürk Meydanı, Atatürk Büstü: Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” Sözü (Türkçe, İngilizce ve İtalyanca)