DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

Gambiya-Banjul, Gambiya Silahlı Kuvvetler Eğitim Okulu: Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” Özlü Sözü

Gambiya'da Atatürk

Dünyada Atatürk: Ülkelerde Bulunan Atatürk Adı Verilmiş/Yazılmış Yer ve Mekânlar, Gambiya-Banjul, Gambiya Silahlı Kuvvetler Eğitim Okulu: Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” Özlü Sözü