DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

DÜNYA BASININDA ATATÜRK: İsviçre, La Tribune Des Nations

Dünya Basınında Atatürk

 Dünyada Atatürk: Dünya Basınında Atatürk; İsviçre, La Tribune Des Nations, 24.11.1938 – “Kemal Atatürk Üzerine Birkaç Söz Daha”