DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

DÜNYA BASININDA ATATÜRK: Arjantin, Buenos Aires Herald

Dünya Basınında Atatürk

 Dünyada Atatürk: Dünya Basınında Atatürk; Arjantin, Buenos Aires Herald, 11.11.1938 – “Modern Türkiye’nin Yaratıcısı”, “Bozkurt Öldü”