DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

Almanya-Wuppertal, Atatürk Büstü: Atatürk’ün “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” Sözü

Özlü Sözler / Simgeler

Dünyada Atatürk: Ülkelerde Bulunan Atatürk Adı Verilmiş/Yazılmış Yer ve Mekânlar, Almanya-Wuppertal, Atatürk Büstü: Atatürk’ün “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” Sözü