DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

Bulgaristan-Sofya Atatürk’ün Ataşe Olarak Görev Yaptığı Oda

Bulgaristan'da Atatürk

Dünyada Atatürk: Ülkelerde Bulunan Atatürk Adı Verilmiş/Yazılmış Yer ve Mekânlar, Bulgaristan-Sofya Atatürk’ün Ataşe Olarak Görev Yaptığı Oda