DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

Moğolistan-Ulan Batur Mustafa Kemal Atatürk Okulu, Atatürk’ün “Öğretmenler Yeni Nesil Sizin Esereniz Olacaktır” Sözü

Özlü Sözler / Simgeler

Dünyada Atatürk: Ülkelerde Bulunan Atatürk Adı Verilmiş/Yazılmış Yer ve Mekânlar, Moğolistan-Ulan Batur Mustafa Kemal Atatürk Okulu, Atatürk’ün “Öğretmenler Yeni Nesil Sizin Esereniz Olacaktır” Sözü