DÜNYADA ATATÜRK: Türkiye Dışındaki Ülkelerde Bulunan Atatürk'le İlgili Heykeller, Atatürk Adı Verilmiş Yerler ve Atatürk Pulları ile Dünyadan Bakışla Atatürk

Atatürk, Afganistan Kralı Amanullah Han, Kralın Eşi Süreyya Tarizi ve Eşinin Kardeşi Huriye Tarizi

Atatürk'ün, Dünyadan İsimlerle Birlikte Fotoğrafları

 Dünyada Atatürk: Atatürk’ün, Dünyadan İsimlerle Birlikteki Fotoğrafları; Mustafa Kemal Atatürk, Afganistan Kraliçesi Süreyya Tarizi ve Kardeşi Huriye Tarizi ile Kral Amanullah Han T.B.M.M. Balkonunda. (Ankara, 20 Mayıs 1928)